SÖF - Sveriges Ölburkssamlares Förening

Årsavgiften för medlemskap är 100kr.Vårt plusgironummer är : 441 11 05-2